Arbeidsomstandigheden leverancier

Goede arbeidsomstandigheden vinden wij enorm belangrijk. In onze fabriek in Turkije zijn de volgende zaken geregeld:

• Er is geen sprake van kinderarbeid en de jongste arbeiders zijn 18 jaar oud.
• Alleen lokale werknemers zijn werkzaam in de fabriek, geen migranten of vluchtelingen.
• Er is geen sprake van gedwongen arbeid.
• Alle werknemers hebben vaste contracten.
• Alle werknemers verdienen ten minste het minimumloon en de lonen worden maandelijks uitbetaald.
• Werknemers maken normale werkdagen. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 18:30. Hierbij hebben de werknemers twee keer een kwartier pauze om 10:00 en 16:00. Om 12:30 hebben de werknemers een uur pauze. Tijdens deze middagpauze wordt er zelfs kosteloos een lunch aangeboden.
• Zaterdag en zondag zijn rustdagen.
• Er wordt een antidiscriminatiebeleid gehanteerd in de fabriek.
• Er werken ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke medewerkers.
• Vrouwen hebben ook hogere functies. Zo bestaat het management voor 60% uit mannen en voor 40% uit vrouwen.
• Er is een werknemerscomité dat maandelijks overleg heeft met het management. Werknemers geven ook aan goed te kunnen communiceren met het management van de fabriek.
• Tot slot is het vervoer van en naar de fabriek kosteloos voor de werknemers.

0